Att skriva på webben

Jag skulle nu vilja återkoppla till den första delen i denna guide. Där jag bad er att svara på tre frågor. Tre frågor som kommer att vara avgörande i hur din text kommer se ut som slutresultat. Nämligen dessa frågor:

Vem skriver du till?

Vad för information vill du nå ut med?

Varför vill du nå ut med just denna information? Vad är målet?

De tre simpla frågorna som används flitigt redan från skolåldern och som fortfarande är extremt viktiga för att kunna skriva en bra text.

Vet du svaret? Har du skrivit ned svaret?

Om inte, gör det innan du fortsätter läsa.

Hur man skriver på webben

När man skriver en text på webben som ska läsas av andra är det viktigt att tänka på hur man skriver. Framför allt måste texten vara strukturerad på rätt sätt. Beroende på vad det är för text man skriver anpassar man också skrivregler, typsnitt, språk och rubriksättning därefter. Skriver man för webben ska man alltid gå efter riktlinjen att skriva texten så lättöverskådlig som möjligt. Som tidigare nämnt skummar enbart läsarna igenom texten och då är det viktigt med en så enkel och intressant text som möjligt. Du har inte lång tid på dig att fånga läsarens intresse och få läsaren att fullfölja målet med texten.

Nu kanske ni också förstår varför det är viktigt att besvara frågorna ovan ”vem, vad, varför” innan man påbörjar en text. Det är många saker man behöver anpassa och som ser annorlunda ut, beroende på vem texten är riktad till och vilket mål man har med texten. Är det människor i samma bransch kan man använda mer fackord jämförelsevis om texten skulle vara riktad mot en konsument etc.

Att tänka på…

– Texten bör högst vara 1 500 tecken

– I den mån det går bör hela texten vara synlig utan att läsaren ska behöva scrolla i texten (detta rör text på en site, exempelvis produktbeskrivningar etc.)

– Texten ska anpassas för läsaren och inte tvärtom

– Texten bör korrekturläsas av utomstående för att se att målet med texten uppnås

En bra webbtext…

– Bör vara lättläst

– Målgruppsanpassad

– Effektiv och tydligt budskap

– Trovärdig genom rätt information och språkval

– Anpassad efter rätt mål (vad man vill att läsaren ska göra)

– Viktiga ord läggs i punktlistor tidigt i texten

– Den viktigaste texten ska givetvis komma först och följa en fallande prio-ordning

Att undvika

– Understruken text

– Olika färger på texten som stör ögat

– Kursiv text, använd endast på enstaka och relevanta ställen

– Onödigt svårt språk (fackspråk, avancerat ordval)

 

I nästa avsnitt går vi igenom hur man skriver för sökmotorerna, det är också den sista delen i denna guide.

Ha en trevlig dag, så syns vi om en månad igen!