Annonskvalitet i AdWords

Bra att tänka på gällande annonskvalitet i AdWords.
Här är några punkter som Google tycker är viktiga och som är bra att tänka på när det gäller kvalitetsresultatet.

Det är inte alltid som annonser visas, även om annonsörer betalar för sökordet.
Att visa rätt annons för rätt användare vid rätt tillfälle är viktigt för Google därför kan de välja att inte visa några annonser alls om de inte har tillräckligt bra kvalitet. Om dina annonser inte visas så kan man använda sökordsdiagnosverktyget för att ta reda på varför din annons inte visas för en viss sökfråga.

Bara för att det är låg konkurrens på ett sökord så måste det inte vara billigt.
Konkurrensen är bara en av många delar som avgör din faktiska CPC, klickpriset bestäms också av sökordets kvalitetsresultat för varje enskild sökfråga. Om sökordet har låg kvalitet i förhållande till de andra annonserna så får man troligtvis betala ett högre klickpris även om konkurrensen är låg. Du betalar dock aldrig mer än ditt högsta CPC för ett klick oavsett hur lågt kvalitetsresultatet är.

Positionen på annonsen påverkar inte kvalitetsresultatet.

Klickfrekvens (CTR) avgör till stor del kvalitetsresultatet, men en högre annonsposition hjälper dig inte att få ett bättre kvalitetsresultat. Annonser på höga positioner får vanligtvis högre klickfrekvens än annonser på låga positioner av den enkla anledningen att annonser på höga positioner syns bättre. Därför tar Google hänsyn till annonspositionens inverkan på klickfrekvensen och räknar inte med den i kvalitetsresultatet så även om din annons inte hamnar högst upp på sidan kan den fortfarande få ett bra kvalitetsresultat.

Ditt bud påverkar i första hand rankningen, inte kvalitetsresultatet.
Kvalitetsresultatet beräknas i stora drag utifrån den förväntade klickfrekvensen, annonsens relevans och upplevelsen av målsidan. Budet tas inte med i beräkningen när kvalitetsresultatet beräknas.

Kvaliteten har extra stor betydelse för vilka annonser som visas på toppositionerna.
Annonser på toppositionerna använder annonsrankningsformel som utgår från ditt kvalitetsresultat och CPC-bud. På de översta positionerna visas bara annonser där kvalitetsresultat och CPC-bud når en viss gräns. Ju högre kvalitetsresultatet är desto lägre blir gränsen för CPC-budet. Det innebär att kvaliteten spelar en viktig roll när det avgörs vilka annonser som ska visas ovanför sökresultaten.

Omvandlingsfrekvensen för annonsen påverkar inte kvalitetsresultatet.
En del annonsörer som använder AdWords omvandlingsspårning tror att antalet omvandlingar påverkar kvalitetsresultatet men det har faktiskt ingen som helst effekt på kvalitetsresultatet.

Några dagar med dåligt resultat förstör inte kvalitetsresultatet.
Det är bra att man testar att justera bud, annonstexter och andra variabler på sitt konto ibland. Om man märker efter några dagar att ett det inte var så bra så justera eller ta bort ändringarna. Det kan bli kortsiktiga effekterna på kvalitetsresultatet men detta uppvägs snart av de tidigare och kommande resultaten.

Det behöver inte vara negativt att annonserna visas sällan eller inte alls för att de är pausade eller på grund av en låg budget.
Kvalitetsresultatet beräknas bara när annonserna visas på Googles sökresultatsidor till följd av en användares sökfråga, så om man pausar eller sänker budgeten så påverkar inte detta kvaliteten.

Omstrukturerar man kontot betyder det inte att gammal information om kvalitetsresultatet försvinner.
Historiken för sökord, annonstexter och målsidor sparas när man omstrukturerar och gör ändringar i ett konto. Experimentera gärna med att förbättra kontostrukturen. Man kan alltid ändra tillbaka om förändringen inte ger ett bra resultat.

Google utgår från den senaste genomsökningen av målsidan.
Upplevelsen av målsidan är viktig för kvaliteten så Google försöker att så ofta som möjligt genomsöka din målsida, de utgår bara från den senaste genomsökningen av sidan för att avgöra kvalitetsresultatet.