Adwords utvecklar platsinriktningsverktyg

För en tid sedan släppte Adwords sitt nya platsinriktningsverktyg, som används för att rikta in Adwordskampanjer geografiskt. Genom att använda information från Google Maps, ska Adwords nya platsinriktningsverktyg kunna ge mer och bättre platsinformation och platsförslag till annonsörerna.

Adwords utvecklar platsinriktningsverktyg

Den största förändringen i och med uppdateringen är just platsförslagen. När du gör en sökning i Adwords nya platsinriktningsverktyg, kan du få upp tre olika typer av platsförslag. Skriver du t.ex. in ”Stockholm” kan du få matchningar på platsen du har skrivit in (t.ex. Stockholms län), omslutande platser (t.ex. Sverige) samt andra relaterade eller närliggande platser (t.ex. Stockholm i Maine, USA). Du kan välja att lägga till eller utesluta dessa platser samt se vilka andra platser som finns i närheten.

En annan väldigt användbar funktion är att man kan se ungefärlig räckvidd på det geografiska område man har riktat in sig på. Observera att denna siffra baseras på antalet användare på Googles hemsidor och kan därför skilja sig från t.ex. folkräkningsuppgifter.

En funktion som fanns i det gamla platsinriktningsverktyget, men som kommer att försvinna till årsskiftet, är polygonindelningen. Det är med andra ord inte längre möjligt att rita egna geografiska inriktningar på kartan. Möjligheten att ange t.ex. städer med x km radie runt finns dock kvar, så genom att kombinera denna funktion med de platsalternativ som finns i det nya verktyget ska man kunna täcka in samma områden som man gjort med polygonindelningen.