AdWords gör det möjligt att blockera enskilda annonsörer

Gör man en sökning på Google visas numera texten ”Varför visas de här annonserna?” ovanför de sponsrade länkarna. Klickar man på länken kan man komma åt sidan Annonspreferenser, där man, om man är inloggad på sitt Google-konto, bland annat kan blockera enskilda annonsörer.

Efter att man har blockerat en annonsör får man inte längre upp annonser för hemsidaen annonsen i fråga länkat till så länge man är inloggad på sitt konto. Man kan dock när som helst logga in och häva en blockering. Enligt Google påverkar inte antalet blockeringar direkt annonsörens kvalitetsresultat eller annonsranking, men hur statistiken används framgår inte. Totalt kan man i dagsläget blockera upp till 500 annonsörer.

Genom länken ”Varför visas de här annonserna?” kan användaren även se vad som triggat varje annons samt ställa in om man vill se anpassade annonser eller inte. Anpassade annonser innebär att Google anpassar sökresultaten genom att lägga till ytterligare information utöver den man skrivit in i sökrutan, till exempel genom att kombinera information från tidigare sökningar man gjort eller genom att använda information från användarens webbhistorik.

Enligt Google ser de som valt bort anpassade annonser 14% färre annonser än användare som ser anpassade annonser. De användare som ser anpassade annonser klickar dock 40% oftare på annonser än de som inte har denna inställning, vilket tyder på att anpassade annonser kan öka pricksäkerheten och leda till att man ser fler annonser som bättre motsvarar ens egna intressen och behov.

Kontakta oss på Getupdated om du vill få hjälp med att sätta upp en effektiv Google AdWords-kampanj!