AdWords förbättrar automatiska regler

Enligt Google har det kommit mycket respons på deras automatiska regler sedan detta infördes och de har nu gjort två större förändringar som gör det lättare för användare att testa nya regler och uppmuntrar till att experimentera mer med funktionen.

Automatiska regler

1. Man kan numera skapa upp till 100 olika regler
Förut kunde man endast skapa 10 regler vilket kunde göra det svårt att testa många olika varianter av regler men nu är det inte längre något problem. Detta känns som en naturlig förbättring och något som jag personligen har nytta av eftersom jag brukar sätta regler för när olika annonser ska startas och pausas. På större konton där det ska göras ofta räcker inte alltid tio regler.

2. Nu finns möjligheten att ångra förändringarna som en automatisk regel genomfört
Om en regel inte skulle ge det förväntade resultatet så kan man nu direkt ångra åtgärden direkt med ångra knappen. Detta gör det lättare att experimentera med olika regler för att sedan lätt kunna återställa kampanjen till de ursprungliga inställningarna. Med detta tycker jag att det känns säkrare att använda regler då man inte behöver justera allt manuellt om det blir fel, utan man kan istället lätt ångra med en knapptryckning. För mer detaljerad information om ångra funktionen se AdWords hjälp sidan.

Ångra automatisk regel

Om ni vill veta mer om automatiska regler och hur ni kan använda dessa på era AdWords konton så kan ni läsa mer om det i AdWords hjälpen. Där hittar ni några av de vanligaste sätten att använda regler och hur ni implementerar dem.