Google AdWords

AdWords är Googles egna plattform för att annonsera i Googles nätverk. Med AdWords är det enkelt att få nya besökare som är intresserade av dina tjänster och produkter. Google AdWords erbjuder en modern annonseringsform med många fördelar:

  • Träffsäker annonsering som når din målgrupp.
  • Anpassningsbart utifrån dina affärsmål.
  • Du bestämmer själv hur stor budget som ska spenderas i AdWords.
  • Mätbara resultat som är enkla att följa upp.

Söknätverket

Annonsering genom söknätverket syns i Googles sökresultat. Här kan du annonsera med både text- och produktannonser. Du betalar enbart när din hemsida besöks genom annonserna.
Textannonser är den populäraste annonseringsformen och når 40-45 miljoner sökningar i Sverige per dag. Textannonserna visas vid sökningar relaterade till din verksamhet.
Produktannonser även kallat Google Shopping, är annonser med produkt, pris och bild i Googles sökresultat. För att använda produktannonser krävs det fysiska produkter som går att beställa direkt på hemsidan. Har du en e-handel är detta den bästa annonseringsmetoden.

Displaynätverket

Med Google AdWords kan du annonsera med bild- och videoannonser på flera miljoner olika hemsidor som ingår i ett nätverk kallat Google Displaynätverk. Annonserna riktas effektivt mot din målgrupp. Du betalar antingen per klick eller per tusen visningar av din annons.
Remarketing riktar sig mot tidigare besökare på din hemsida. Med unika annonser och uppmaningar kan du locka tillbaka dina besökare igen.
Videoannonsering genom AdWords visar din videoannons på Youtube, världens största videoplattform. Med över en miljard användare fångar Youtube nästan en tredjedel av alla internetanvändare. Videoannonsering är ett utmärkt sätt att få ut ditt budskap och varumärke.

Effekt

AdWords erbjuder mätbar, pålitlig och flexibel annonsering med effektiva inriktningsmöjligheter. Oavsett vad ditt mål är med din annonsering; hitta nya besökare, öka din försäljning eller få fler intresseanmälningar är Google AdWords ett bra verktyg. Du får en stor synlighet i Googles sökresultat och runt om på webben. En väl genomförd AdWords-kampanj ger dig många besök och affärer till så låg kostnad som möjligt.

AdWords med Getupdated

Hos Getupdated får du en certifierad AdWords-specialist som arbetar med ditt AdWords-konto. Getupdated levererar hela AdWords utbud och redovisar alltid resultat direkt från AdWords/Analytics. Vi hjälper dig att nå din målgrupp med rätt inriktning av annonserna. Din AdWords-specialist arbetar kontinuerligt med att optimera dina kampanjer för att nå dina uppsatta mål.

  • Analys Vi analyserar din affärsverksamhet och identifierar möjligheter och bästa tillvägagångssätt i AdWords-annonseringen.
  • Åtgärdsplan Utifrån analysen och dina mål presenterar vi en strategi för att lyckas med en bra annonsering.
  • Löpande arbete Din AdWords-specialist optimerar kontinuerligt dina kampanjer för att nå bästa möjliga resultat. Getupdated har stor fokus på kostnad kontra intäkt.
  • Resultat Vi analyserar alla dina besök genom AdWords. Vi målmäter och konverteringsoptimerar din annonsering för att du ska tjäna så mycket som möjligt på varje satsad krona. Varje månad får du rapporter från AdWords/Analytics och du har även avstämningar med din AdWords-specialist för att gå igenom resultatet och utveckla annonseringen.

Vad är skillnaden mellan AdWords och PPC?

När du annonserar på Google så annonserar du med AdWords som använder en betalningslösning som kallas PPC (Pay-per-click ) Det vill säga att du betalar endast när någon klickar på din annons.

Att skapa och följa upp annonskampanjer

Din tekniker skapar annonskampanjer utifrån ditt behov samt tar fram sökord och annonser. När du godkänt kampanjen så läggs den upp på Google och sedan startar ett kontinuerligt optimeringsarbete under hela kampanjens gång. Du får uppföljningar varje månad samt avstämning var tredje månad. Om ett statistikverktyg implementeras på din webbsida så kan vi även se vart en försäljningsprocess inleddes och vilka av dina övriga digitala medier som bidrog till resultatet.

Certifierade för Google AdWords

Alla tekniker på Getupdated som arbetar med PPC annonsering är certifierade som Google Advertising Professionals och Getupdated uppfyller kraven för att vara ett AdWords qualified company.